Głoszenie obwieszczeń

 

Wierzbica | 19 km na południe od Radomia

1 marca 1963

Informator: Jan Jastrzębski (ur. 1906 r.)

 

W Wierzbicy, woźny gminy Antoni Kopycki po niedzielnej sumie, kiedy ludzie szli z kościoła, wychodził na przeciw nim i nawoływał: „Mości Panowie schodźta się! Mości Panowie słuchajta!”

Kiedy zebrał się tłum, ogłaszał porządkowe i administracyjne zarządzenia wójta i gminy. Ogłoszenia mówił z pamięci nadając im specyficzną formę: „Podaje się do publicznej wiadomości mieszczan Wierzbicy…”

Taki był początek każdego ogłoszenia, zarówno prywatnego jak i urzędowego. Kopycki za drobną opłatą świadczył usługi mieszkańcom Wierzbicy głosząc ogłoszenia o zgubach, sprzedaży budynków, ziemi, koni i różnorakiego dobytku. Funkcję tą pełnił do wybuchu wojny w 1939 roku.

 

 


Tekst powstał na postawie zapisów Piotra Gana – syg. Arch. PME SP. G. 18/16 (21) zredagowanych przez Monikę Gigier. Notatki autorstwa Piotra Gana pochodzą ze zbiorów Archiwum Naukowego PME, które zostały udostępnione za zgodą Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Share This