Na marginesie

Okruchy spraw codziennych

Skany gazet –  syg. Arch. PME SP. G. 8/9 (119-121) pochodzą ze zbiorów Archiwum Naukowego PME, które zostały udostępnione za zgodą Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

Share This