Archiwum Piotra Gana

Diana Szawłowska i Piotr Baczewski | 2018

Muzyką wiejską zajmujemy się już prawie dekadę. Można powiedzieć, że wpisała się ona na dobre w nasze życie.

Pierwszy raz z dorobkiem Piotra Gana zetknęliśmy słuchając porannych audycji w Radiu Kielce, obfitujących w nagrania jego autorstwa zrealizowane w na początku II połowy XX w. Usłyszeliśmy na nich grę znanych nam wiejskich muzykantów z czasów gdy byli u szczytu formy. Zachwyciły nas.

Jakiś czas później, przez przypadek, trafiliśmy na prywatne archiwum Piotra, zakupione po jego śmierci od żony Ireny przez Państwowe Muzeum Etnograficzne (PME) w Warszawie.

W skład tego archiwum znajdującego się w PME, które pozostawił po sobie Piotr Gan wchodzi:
– ponad 1382 negatywy cz-b
3099 stron notatek terenowych, zapisków i tekstów

Większość wyżej wymienionych materiałów pochodzi z lat pięćdziesiątych, sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. Materiały te oznaczone są na stronie Arch. PME SP. G. (w przypadku tekstów) i Arch. PME N. (w przypadku fotografii).

Upublicznienie tych materiałów stało się możliwe dzięki odnalezieniu przez naszą fundację spadkobiercy Piotra Gana, co umożliwiło Państwowemu Muzeum Etnograficznemu w Warszawie zwarcie umowy i digitalizację wszystkich fotografii przy współpracy Biblioteki Narodowej – Polona, na stronie której można znaleźć wszystkie zdigitalizowane zdjęcia pochodzące z kolekcji Archiwum Naukowego PME.

Strona www.archiwum-gana,pl jest z założenia kontynuacją działań rozpoczętych przez Fundację Muzyka Zakorzeniona w 2016 roku. Systematycznie digitalizujemy, archiwizujemy, opracowujemy i upubliczniamy notatki, teksty i fotografie Piotra Gana – największego badacza Kielecczyzny i Ziemi Radomskiej.

Materiały znalezione w archiwum Piotra Gana poszerzamy o współczesne teksty, nagrania i zdjęcia, które pokazują tereny badane przez Gana dziś.

Warto podkreślić, że na stronę trafiło też kilka tekstów opowiadających o wiejskich o muzykantach i muzykantkach napisanych przez osoby sympatyzujące z naszymi działaniami: Łukasza Babulę, Macieja Szajkowskiego, Joannę Strelnik, Anastasiję Niakrasavą, Michała Maziarza i Maniuchę Bikont.

Chcielibyśmy kontynuować opracowanie materiałów Gana, ubierając je jednocześnie we współczesny kontekst oraz kontynuować zaczęte przez niego dzieło, dokumentując i popularyzując żywe tradycje muzyczne i rzemieślnicze wsi.

 

O nas

Piotr Baczewski

Dyplomowany magister biologii. Prezes Fundacji Muzyka Zakorzeniona. Na co dzień zajmuje się fotografią, filmem i animacją kultury. Od 2008 roku dokumentuje i popularyzuje niematerialne dziedzictwo kulturowe polskiej wsi w rożnych kontekstach i odsłonach.

Diana Szawłowska

Etnomuzykolożka, podróżniczka i kostiumografka. Lubi patrzeć na ludzi i ich wytwory z „innej” perspektywy. Pasjonatka odkrywania tajemnic kultury dawnej wsi polskiej i miejskiej codzienności ulicznej. Bycie w „terenie” to nie badania, ale sposób na życie.

Monika Gigier

Etnolożka rozkochana w polskich i ukraińskich pieśniach. Wiceprezes fundacji Muzyka Zakorzeniona. Od przeszło dziesięciu lat, nieprzerwanie interesuje się muzyką tradycyjną. Współtworzy także portal dudziarze.pl i buduje własne dudy podhalańskie.

Strona internetowa www.archiwum-gana.pl powstała w ramach stypendium Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego przyznanego Dianie Szawłowskiej. Obecnie jest rozwijana w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanego Piotrowi Baczewskiemu oraz dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Naszymi partnerami są:

  • Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
  • Biblioteka Narodowa w Warszawie
  • Radiowe Centrum Kultury Ludowej (Polskie Radio) w Warszawie
  • Stowarzyszenie „Dom Tańca” z Warszawy
  • Radio Kielce
  • Fundacja Muzyka Odnaleziona z Warszawy
  • Muzeum Regionalne w Iłży
  • Fundacja Wszystkie Mazurki Świata z Warszawy
  • Fundacji Republika Radomska z Radomia
  • Fundacja Czas Tradycji z Warszawy

Za pomoc w realizacji strony dziękujemy:

Panu Bogu, Joannie Bartuszek (PME w Warszawie), Soni Wronkowskiej (Biblioteka Narodowa w Warszawie), Markowi Różyckiemu jr., Maniuszce Bikont, Michałowi Maziarzowi, Maciejowi Szajkowskiemu (Kapela ze wsi Warszawa, R.U.T.A. i Lelek), Justynie Niedzieli (gmina Rzeczniów), Łukaszowi Babuli (Muzeum Regionalne w Iłży), Andrzejowi Bieńkowskiemu (Muzyka Odnaleziona), Marii Baliszewskiej (Radiowe Centrum kultury Ludowej), Piotrowi Kędziorkowi (Radiowe Centrum kultury Ludowej), Mateuszowi Niwińskiemu, Jonatanowi Bydlakowi, Zdzisławowi Kwapińskiemu, Emmanuelowi Levy, Michałowi Kalicie, Łukaszowi Zaborowskiemu, Katarzynie Białobrzeskiej, Krzysztofowi Lechowskiemu, Antonowi Korolevowi, Grzegorzowi Wojtowiczowi, Olafowi Ziembińskiemu, Marzenie i Bernardowi Szawłowskim, Marii Siwiec, Marcinowi Czubajowi, Pawłowi Gortychowi, Katarzynie Zedel, Szczepanowi Maziarkowi, Joannie Kozos, Katarzynie Karpińskiej, Jolancie i Piotrowi Czerwcom i wszystkim dobrym ludziom, których napotkaliśmy na swojej drodze.

Share This