Kowale z Pacanowa

Kowale z Pacanowa

Kowale z Pacanowa Pacanów | 26 km na południowy-wschód od Buska Zdroju teksty Piotra Gana z 1963 roku okucia dyszla wykonane przez Romana Poniewierskiego | 1963 rok | fot. Piotr Gan | Syg. Arch. PME N. 3211 Czy w Pacanowie kuli...
Adam Zając

Adam Zając

Adam Zając Cisów | 49 km na południowy-wschód od Radomia tekst Piotra Baczewskiego z 2019 roku Teresa i Adam Zającowie | zabawa w Rzeczniowie | 2019 rok | fot. Piotr Baczewski Moje granie zaczęło się, gdy miałem 7-8 lat....
kapela Wyczyńskich

kapela Wyczyńskich

kapela Wyczyńskich Lubcza | 20 km na południe od Jędrzejowa tekst Piotra Baczewskiego z 2020 roku powstał na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez autora, pracy magisterskiej Bronisława Opałki „Monografia kapeli Wyczyńskich...
list Mariana Zdziebko

list Mariana Zdziebko

Opis z przeżycia, co mnie spowodowało do budowy skrzypiec muzycznychSroczków | 70 km na południowy-wschód od Kielclist Mariana Zdziebko do Piotra Gana | lata 60 XX w. list Mariana Zdziebki do Piotra Gana | syg. Arch. PME Sp.G. 16/25 (127)...
kapela Woźniaków z Włoszczowic

kapela Woźniaków z Włoszczowic

kapela Woźniaków Włoszczowice |24 km na południe od Kielc tekst autorstwa Piotra Gana | 1966 kapela Woźniaków | 1973 rok | fot. Piotr Gan | syg. Arch. PME N. 3126   Kilkanaście lat temu, kiedy nowe rytmy zaczęły wypierać tradycyjne melodie wiejskie,...
Share This