Len – odwieczny zwyczaj

Len – odwieczny zwyczaj

Len – odwieczny zwyczaj Łączna | 21 km na północny-wchód tekst autorstwa Piotra Gana z 1960 roku obróbka lnu | 1960 rok | fot. Piotr Gan | Syg. Arch. PME N. 3034 Od najdawniejszych czasów len ma ogromne znaczenie w życiu wsi. Właściwości...
kapela Wyczyńskich

kapela Wyczyńskich

kapela Wyczyńskich Lubcza | 20 km na południe od Jędrzejowa tekst Piotra Baczewskiego z 2020 roku powstał na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez autora, pracy magisterskiej Bronisława Opałki „Monografia kapeli Wyczyńskich...
list Mariana Zdziebko

list Mariana Zdziebko

Opis z przeżycia, co mnie spowodowało do budowy skrzypiec muzycznychSroczków | 70 km na południowy-wschód od Kielclist Mariana Zdziebko do Piotra Gana | lata 60 XX w. list Mariana Zdziebki do Piotra Gana | syg. Arch. PME Sp.G. 16/25 (127)...
kapela Woźniaków z Włoszczowic

kapela Woźniaków z Włoszczowic

kapela Woźniaków Włoszczowice |24 km na południe od Kielc tekst autorstwa Piotra Gana | 1966 kapela Woźniaków | 1973 rok | fot. Piotr Gan | syg. Arch. PME N. 3126   Kilkanaście lat temu, kiedy nowe rytmy zaczęły wypierać tradycyjne melodie wiejskie,...
rodzina Bąblów z Kątów Denkowskich

rodzina Bąblów z Kątów Denkowskich

rodzina Bąblów Kąty Denkowskie (obecnie dzielnica Ostrowca Świetokrzyskiego tekst Piotra Baczewskiego powstał na podstawie artykułów Piotra Gana oraz napisanych własnoręcznie życiorysów Tadeusza i Fryderyka Bąblów spisanych przez Łukasza Rysiaka...