Stójka

 

Gowarczów | 18 km na południowy-wchód od Opoczna

22 października 1965

informator: Antoni Lisiewicz (ur. 1896 r.)

 

Ojciec informatora od 1913 roku do 1936 roku był woźnym w Zarządzie Gminy w Gowarczowie. Do jego obowiązków należało między innymi głoszenie po osadzie różnego rodzaju zarządzeń wójta. Ogłaszał on też za opłata sprawy osób prywatnych: o zabłąkaniu bydła, czy o sprzedaży nieruchomości. Zajecie to Gowarczowie powszechnie nazywano „stójką”. Jan Lisiewicz ogłaszał na rynku w czasie cotygodniowych targów (poniedziałek) oraz w niedziele ludziom wychodzącym z kościoła po sumie. Posługiwał się wyłącznie swoim głosem. Miał piękny i donośny głos. Słychać go było w całym Gowarczowie. Nie korzystał z żadnych przyrządów dźwiękowych, nosił ze sobą tylko stołek, żeby podczas głoszenia stać wyżej.

Obowiązywał tu specjalny styl głoszenia:

Mości Panowie…

Obywatele…

Mieszczanie…

 


Tekst powstał na postawie zapisów Piotra Gana – syg. Arch. PME SP. G. 16/2 (2) zredagowanych przez Monikę Gigier. Notatki autorstwa Piotra Gana pochodzą ze zbiorów Archiwum Naukowego PME, które zostały udostępnione za zgodą Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Share This